Portalul ofera informatii actualizate despre birourile de evaluatori autorizati ANEVAR din România. Fie ca aveți nevoie de un evaluator EPI (Evaluări Proprietăți Imobiliare), EBM (Evaluări Bunuri Mobile), EI (Evaluări Intreprinderi) sau EIF (Evaluări Instrumente Financiare), accesați județul dumneavoastră și intrați în contact direct cu evaluatorii promovați. Alegeți oferta optimă! 

Articole

Vânzarea la licitaţie publică - Evaluarea bunurilor sechestrate

Vânzarea la licitaţie publică - Evaluarea bunurilor sechestrate

Art. 758. (1) Cu ocazia aplicării sechestrului, executorul judecătoresc este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, în afară de cazurile în care aceasta nu este cu putinţă. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii de piaţă din localitatea respectivă. (2) Separat de preţul bunurilor se va determina şi valo... Citeste tot
Evaluare utilaje

Evaluare utilaje

Pentru evaluarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, în vederea stabilirii valorii de piață, sau al altui tip de valoare definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor, sunt necesare copii ale documentelor juridice, contabile și tehnice. Copiile documentelor vor fi conforme cu originalul. Acte necesare pentru evaluarea utilajelor:     -Act de proprietate –... Citeste tot
Evaluare mașini

Evaluare mașini

Pentru evaluarea autoturismelor și autovehiculelor în vederea stabilirii valorii de piață, sau al altui tip de valoare definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor, sunt necesare copii ale documentelor juridice, contabile și tehnice. Copiile documentelor vor fi conforme cu originalul. Acte necesare pentru evaluare maşini, autoturisme, automobile, autoutilitare:     ... Citeste tot
Evaluare Bunuri Mobile

Evaluare Bunuri Mobile

Evaluarea bunurilor mobile reprezintă un serviciu profesional, o activitate realizată de evaluator autorizat, membru ANEVAR cu pregătire in domeniul evaluaării bunurilor mobile. Bunurile mobile sunt bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform art. 539 din Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt definite astfel: „Bunurile pe care legea nu le co... Citeste tot

© 2024 Copyright by DAV Media Vision