Portalul ofera informatii actualizate despre birourile de evaluatori autorizati ANEVAR din România. Fie ca aveți nevoie de un evaluator EPI (Evaluări Proprietăți Imobiliare), EBM (Evaluări Bunuri Mobile), EI (Evaluări Intreprinderi) sau EIF (Evaluări Instrumente Financiare), accesați județul dumneavoastră și intrați în contact direct cu evaluatorii promovați. Alegeți oferta optimă! 

Evaluare utilaje

Evaluare utilaje

Pentru evaluarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, în vederea stabilirii valorii de piață, sau al altui tip de valoare definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor, sunt necesare copii ale documentelor juridice, contabile și tehnice.
Copiile documentelor vor fi conforme cu originalul.
Acte necesare pentru evaluarea utilajelor:
    -Act de proprietate – factură, contract vânzare-cumpărare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);
    -Documente din care să rezulte elemente de identificare (număr inventar, serie etc): balanţa mijloacelor fixe ;
    -Documentaţie tehnică a utilajului/bunului mobil, documente/informaţii din care să rezulte caracteristicile fizice şi tehnice ale bunului: capacitate, model;
    -Proiect tehnic, planuri, detalii tehnice, ore de funcționare ;
    -Autorizaţii de funcţionare emise de organismele abilitate;
    -Certificat de înmatriculare;
    -Carnetul de întreţinere al utilajului, informaţii cu privire la regimul şi condiţiile de exploatare, reparaţii curente/capitale, accidente;
    -Raport de expertiză tehnică a utilajului (dacă este necesar);
    -Buletin de diagnoză emis de o unitate service autorizată;
    -Deviz de reparaţii emis de o unitate de reparaţii autorizată;
    -Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale);
    -Date complete de identificare a proprietarului, a beneficiarului.

© 2024 Copyright by DAV Media Vision