Nume:
TODEROIU CRISTIAN - EXPERT TEHNIC MEMBRU AUTORIZAT ANEVAR DAMBOVITA
E-mail:
toderoiu.cristian@gmail.com
Telefon:
0723-652.150
Adresa:
Strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 142, oraș Pucioasa, jud. Dâmbovița

TODEROIU CRISTIAN - EXPERT TEHNIC MEMBRU AUTORIZAT ANEVAR DAMBOVITA
Evaluatori Targoviste

Detalii


   Activitatea de evaluare a bunurilor este reglementată în România prin HG24/2011, aprobată prin Legea 99/2013.  Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională de un evaluator autorizat. Tipul principal de valoare care poate fi determinat printr-un raport de evaluare este valoarea de piață (suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere), dar în Standardele de evaluare sunt definite și alte tipuri de valori: chiria de piață, valoarea echitabilă, valoarea de investiție, valoarea de lichidare, valoarea justă, etc., care sunt solicitate în diverse situații.

  

   Autorizări legale, experiență:
    - Expert evaluator, membru titular ANEVAR, din 2002, EPI (evaluare proprietăți imobiliare), EBM (evaluare bunuri mobile) și EI (evaluare întreprinderi);
    - Expert tehnic judiciar atestat MJ, din 1996, in specialitatile: Evaluarea proprietății imobiliare; Evaluări bunuri mobile economie; Mașini Unelte și sisteme de producție.

 

   Competențe:
    - Evaluări pentru tranzacții, despăgubiri, închirieri, concesiuni, garanții, executări silite, aport în natură la capitalul social, situații financiare, actualizarea inventarului unităților administrative teritoriale și instituțiilor publice, partaje voluntare ale unor bunuri moștenite, pentru vamă, pentru emigrare, lichidări în toate etapele acestora, etc;
    - Expertize tehnice judiciare si extrajudiciare, consiliere în exp. judiciare.

 

   Tipuri de proprietăți evaluate:
    - Rezidențiale (apartamente, case, vile)
    - Spații comerciale
    - Construcții industriale, spații de producție, spații de depozitare, hale
    - Construcții cu destinație turistică
    - Construcții cu utilizări speciale
    - Terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole
    - Investiții realizate asupra unei proprietăți
    - Autoturisme si diverse mijloace de transport
    - Echipamente, utilaje, instalații
    - Stocuri de marfă

  

Principiile ce stau la baza elaborarii lucrarilor de evaluare sunt: profesionalismul, eficienta, responsabilitatea!

 

Solicitati oferta noastra:

 

 0723-652 150

 

toderoiu.cristian@gmail.com

 

 

 

Servicii

   Evaluari imobiliare

   O analiză completă care îţi evaluează proprietatea şi te ajută să înţelegi rapid piaţa imobiliară, pentru ca tu să iei decizii informate atunci când vrei să vinzi, cumperi sau să închiriezi.
 

   Realizam rapoarte de evaluare pentru tipuri variate de proprietati imobiliare:
   - evaluare imobil
   - evaluare spatii comerciale
   - evaluare spatii industriale
   - evaluare hoteluri
   - evaluare cladire de birouri
   - evaluare hala industriala
   - evaluare terenuri

 

   Evaluari bunuri mobile

   Evaluarea bunurilor mobile este realizata printr-un raport de evaluare bunuri mobile intocmit de un expert evaluator bunuri mobile (EBM) ce evalueaza o diversitate de active, majoritatea mobile, care pot fi miscate (relocate) si care este obligat sa recunoasca diferitele premise ale valorii.

   Aceste premise pot fi clasificate, la modul general, in trei categorii, distingandu-se in principiu prin utilizarea anticipata a unui activ :
   - Vanzarea in scopul transferului, pentru o utilizare asemanatoare sau alternativa.
   - Utilizarea in continuare (sau instalata) a activului, in scopul in care a fost proiectat sau dobandit.
   - Lichidarea.

 

   Bunurile mobile includ bunurile corporale şi necorporale care nu sunt incluse în proprietatea imobiliară.
   Elementele proprietăţii mobiliare corporale nu sunt fixate în mod permanent de proprietatea imobiliară,
în general fiind caracterizate prin mobilitatea lor.

 

   Tipuri de bunuri mobile

    - Autovehicule (autoturisme, autoutilitare, autospeciale)
    - Utilaje agricole , industriale
    -  Linii de producție
    - Echipamente
    - Stocuri, obiecte de inventar, mobilier
    - Alte tipuri de bunuri mobile

 

      Evaluari intreprinderi

   - societati comerciale si pe actiuni din toate domeniile de activitate;
   - institutii de stat, companii private.


   Scopul evaluarii de companii:

   - evaluari pentru stabilirea valorii de piata
   - evaluari pentru insolventa si/sau reorganizare
   - vanzare sau cumparare de actiuni
   - fuziuni - achizitii - divizări de companii
   - preluarea unor participatii, acţiuni pentru retrageri asociaţi
   - asocierea cu parti ale companiei
   - orice alte scopuri


   Proces pentru evaluarea companiei:
   Evaluarea unei companii se poate baza pe valoarea de piata a acesteia in urma unei analize obiective. Evaluarea companiei este folosita ca baza pentru alocarea valorii totale a acesteia pe activele sale componente si reflecta in acest mod valoarea de utilizare.

 

    Expertiza tehnica judiciara
 

  Expertiza Judiciara – este reglamentata de OG 2/2000, aceasta este dispusa de catre organele de urmarire penala, instantele decătorești sau alte organe cu atribuţii jurisdicţionale, si este efectuata de către expertul sau specialistul numit de acestea, in vederea lamuririi unor fapte sau împrejurari ale cauzei.

 

 

 

 

© 2024 Copyright by DAV Media Vision