Nume:
TIMOFEIOV SIMION - EXPERT EVALUATOR EI/ EPI, DIRIGINTE DE SANTIER, SUCEAVA
E-mail:
tivimex.simion@yahoo.com
Telefon:
0743-827.462
Adresa:
Loc. Suceava, Jud. Suceava

TIMOFEIOV SIMION - EXPERT EVALUATOR EI/ EPI, DIRIGINTE DE SANTIER, SUCEAVA
Evaluatori Suceava

Detalii

   Un expert evaluator este o persoana juridica sau fizica ce poseda experienta, competenta si care cunoaste si pune in practica in mod corect tehnicile legale pentru realizarea unei evaluari in conformitate cu Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator, care este membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica, avand calitatea de evaluatori independenti, si cu Standardele Internationale de Evaluare (IVS).

   Daca nu stiti cat valoreaza locuinta, terenul sau orice alt bun imobil pe care il detineti sau daca doar aveti aceasta curiozitate,  va putem evalua proprietatea in vederea estimarii pretului corect de vanzare.

 

Autorizări legale, experiență:

- Expert evaluator, membru titular ANEVAR, EPI (evaluare proprietăți imobiliare);
- Diriginte de santier

 

PENTRU MAI MULTE DETALII, NU EZITATI SA NE CONTACTATI LA NUMARUL DE TELEFON:

0743-827.462

 

Servicii

   Evaluare imobiliara

   - Evaluare apartament
   - Evaluare casă
   - Evaluare teren
   - Valuare clădiri de birouri
   - Evaluare spații comerciale
   - Evaluare spaţii de depozitare
   - Evaluare hală de productie

 

   Realizăm rapoartele de evaluare imobiliară pentru următoarele scopuri:


   - Evaluare imobil pentru credit ipotecar
   - Evaluare imobil pentru impozitare
   - Evaluare imobil pentru raportare financiară

 

 

   Dirigentie de Santier

   Persoanele fizice si juridice care construiesc sau fac lucrari de interventie la cladirile existente sunt obligate sa angajeze diriginti de santier autorizati. Verificarea calitatii lucrarii executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente pentru care se emit autorizatii de construire sau desfiintare este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor.

  

   Dirigintele de santier, are urmatoarele indatoriri:

    - verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
    - verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si a proiectului;
    - preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
    - participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
    - predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
    - studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si a procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
    - verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
    - verificarea existentei programului de faze determinante vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C.;
    - verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
    - verificarea existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
   - verificarea existentei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
    - interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);
    - urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
    - verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
    - interzicerea de lucrari de catre personal necalificat;
    - participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
   - efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc;
    - interzicerea utilizarii de produse, procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic;
    - asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
    - transmiterea catre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizarilor sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
    - informarea operativa a investitorului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de masuri;
   - urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de catre proiectant si de catre organele abilitate;
   - preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea Cartii Tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute in normele legale;
    - urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului, detinatorului acestuia;
    - asigurarea secretariatului receptiei la terminarea lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;
   - urmarirea solutionarilor obiectiilor cuprinse in anexele procesului-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor si a indeplinirii recomandarilor comisiei de receptie;
    - predarea catre investitor a actelor de receptie si a Cartii Tehnice a constructiei, dupa efectuarea receptiei finale;
    - punerea la dispozitia beneficiarului, de buna voie si in mod proactiv, a tuturor informatiilor pe care le detine, din experienta sau de la alte persoane, si care pot aduce un folos real beneficiarului.

 

 

 

© 2024 Copyright by DAV Media Vision