Portalul ofera informatii actualizate despre birourile de evaluatori autorizati ANEVAR din România. Fie ca aveți nevoie de un evaluator EPI (Evaluări Proprietăți Imobiliare), EBM (Evaluări Bunuri Mobile), EI (Evaluări Intreprinderi) sau EIF (Evaluări Instrumente Financiare), accesați județul dumneavoastră și intrați în contact direct cu evaluatorii promovați. Alegeți oferta optimă! 

Noul termen de reevaluare a cladirilor pentru impozitele locale a intrat in vigoare

Noul termen de reevaluare a cladirilor pentru impozitele locale a intrat in vigoare Au intrat in vigoare prevederile Legii 296/2020, care a modificat Codul fiscal, cu privire la noul termen de reevaluare a cladirilor pentru impozitele locale. In vechea prevedere din Codul fiscal, reevaluarea se facea o data la 3 ani, insa s-a stabilit majorarea la 5 ani. In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%. Tinand cont de prevederile Legii 296/2020 privind reevaluarea cladirilor din 5 in 5 ani pentru a evita majorarea impozitului pe cladiri, care este data la care ar trebui efectuata reevaluarea unei cladiri achizitionate in anul 2002 pentru care ultima reevaluare s-a efectuat in 31.12.2018 (la 3 ani sau la 5 ani)? Reevaluarea cladirilor pentru impozitele locale: raspunsul specialistului Pentru anul fiscal 2021 au intrat in vigoare prevederile Legii 296/2020 prin care s-a modificat Codul fiscal cu privire la cresterea de la 3 ani la 5 ani a perioadei in care persoanele juridice trebuie sa procedeze la evaluarea cladirilor in scopul evitarii cotei majorate de impozit. Codul fiscal precizeaza la art 460: (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; (...) (6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator. (8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%. Asadar, valoarea impozabila a cladirii este valoarea rezultata din raportul de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat la data de 31.12.2018 si este suficienta in vederea aplicarii cotei normale de impozit pentru perioada 2019, 2020, 2021, 2022 si 2023. Un nou raport de evaluare se va depune la Directia de Impozite si Taxe Locale in 2024 pentru data de referinta 31.12.2023 pentru a actualiza valoarea impozabila a cladirii. Sursa: https://contabilul.manager.ro/a/26582/noul-termen-de-reevaluare-a-cladirilor-pentru-impozitele-locale-a-intrat-in-vigoare.html
0771.241.243

© 2024 Copyright by DAV Media Vision