Portalul ofera informatii actualizate despre birourile de evaluatori autorizati ANEVAR din România. Fie ca aveți nevoie de un evaluator EPI (Evaluări Proprietăți Imobiliare), EBM (Evaluări Bunuri Mobile), EI (Evaluări Intreprinderi) sau EIF (Evaluări Instrumente Financiare), accesați județul dumneavoastră și intrați în contact direct cu evaluatorii promovați. Alegeți oferta optimă! 

Evaluare mașini

Evaluare mașini Pentru evaluarea autoturismelor și autovehiculelor în vederea stabilirii valorii de piață, sau al altui tip de valoare definită de Standardele de Evaluare a Bunurilor, sunt necesare copii ale documentelor juridice, contabile și tehnice. Copiile documentelor vor fi conforme cu originalul. Acte necesare pentru evaluare maşini, autoturisme, automobile, autoutilitare: -Act de proprietate – factură, contract vânzare-cumpărare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil); -Carte de identitate autovehicul; -Certificat de înmatriculare; -Carnetul de service al autovehiculului; -Raport de expertiză tehnică a bunului mobil (dacă este necesar); -Buletin de diagnoză emis de o unitate service autorizată; -Deviz de reparaţii emis de o unitate service autorizată; -Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale).
0771.241.243

© 2024 Copyright by DAV Media Vision